Rentmeesterschap en Duurzam Ondernemerschap

In Nederland is het concept van rentmeesterschap vaak de basis in het denken over een duurzame economie. Traditioneel is een rentmeester een manager die verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van een landgoed aan de eigenaren, waarbij het de bedoeling is dat het land in dezelfde staat (of beter) wordt doorgegeven aan de volgende generatie en dat van de vruchten van het land wordt geleefd.
Het concept van het rentmeesterschap heeft een Bijbelse achtergrond en is dan ook bij Christelijke politieke partijen een veel gebruikt duurzaamheid paradigma; in andere stromingen kan het concept van rentmeesterschap dan ook goed worden gecombineerd naar principes als: People, Profit & Planet (3P’s).
In duurzaam ondernemerschap gaat het immers ook om het maken van voldoende winst (= Profit) om de ondernemerscyclus duurzaam te herhalen, waarbij het milieu (= Planet) zo weinig mogelijk wordt belast en waarbij de arbeidsomstandigheden (= People) in acht worden genomen zowel in het eigen bedrijf als in de keten van toeleveranciers.
Zowel in het grootbedrijf en midden- en kleinbedrijf staat in veel bedrijven dit principe van duurzaam ondernemerschap centraal in de bedrijfsvoering en is meestal dan ook verankerd in de missie van het bedrijf.
De prijs van producten van duurzame ondernemers is vaak duurder dan van bedrijven niet duurzaam produceren, toch bemerken we dat de klanten kiezen voor producten van duurzame ondernemers.
Waarom zou je je zelf afvragen? De verkoopprijs is natuurlijk niet alleen de weergaven van de bedrijfseconomische kosten met een winstopslag, maar ook wat je er als klant voor wil betalen (waarde concept).
Klanten kiezen dan ook steeds meer voor producten waarvan zij weten dat die in goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt (b.v. geen kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting of onveiligheid), dat de recycling (na gebruik) goed is geregeld en/of het product in goede en verantwoorde omstandigheden is geproduceerd (denk hierbij aan vlees en groenten).
Als de duurzame ondernemer dit soort klantwaardes goed communiceert in het imago van zijn producten en/of diensten is er natuurlijk een (duurzame) markt! Het eist natuurlijk wel een innovatieve ondernemer die in dit soort (nieuwe combinaties) gelooft en in bewuste klanten!

This entry was posted in Dutch, Energy saving. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Recent posts

    • Your posts on our website : Our international B2B directory business-opportunity-russia.com aims for providing business information. The website has a built-in user blog (user blog example At which level of wealth are you in? »...
    • Follow us : ...
    • Article about Online course SUPPLY CHAIN FINANCE : The article: ORGANISATION OF DISTANCE LEARNING IN AN INTERNATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: ONLINE COURSE “SUPPLY CHAIN FINANCE” (Bulletin of Chelyabinsk State University. 2021. № 3 (449). Economic Sc...