Joeri Gagarin – Een gewone man die een echte held werd

Monument van Joeri Gagarin in Moskou

In de bijlage Wetenschap van de Volkskrant van 9 april 2011 heb ik het artikel “Een gewone held in 108 minuten” door Peter van Ammelrooy gelezen.

Ik vind het echt goed, dat een zo’n belangrijke datum als 50 jaar van het begin van bemande ruimtevluchten niet onzichtbaar gebleven is. Aan de ene kant vertelt dit artikel over Joeri Gagarin en bevat interessante gegevens. Aan de andere kant vond ik de algemene toon van dit artikel en de wijze waarop het artikel is geschreven tendentieus, immers deze vlucht heeft veel betekent voor de gehele mensheid.

Wij praten nu over het 50! jarige jubileum en de eerste mens, die in de ruimte ging. In de naam van artikel is ‘gewone’ vet gedrukt, en het woord ‘held’ niet. Dus de auteur zegt tegen de lezers, dat wat Gagarin gedaan heeft, heel gewoon is. Ik denk, dat wat hij heeft gedaan, toch buitengewoon is. Ik denk, dat een andere titel beter geschikt is – “Een gewone man die een echte held werd” en niet alleen de held van Rusland, maar een held van de hele wereld. Als wij 50 jaar terug kijken, toen kenden mensen nog geen computers en internet, het lijkt mij dan ook echt bijzonder, dat zo’n technisch hoogwaardige vlucht met succes was uitgevoerd en dat er geen robot, maar een mens de ruimte is in gegaan.  Ja, de eerste astronaut van de Aarde was goed getraind, maar persoonlijke kwaliteiten waren van groot belang geweest – een sterk karakter, optimisme, zelfbeheersing en verantwoordelijkheid.

Voor de vlucht was nog geen kennis over het gedrag van de mens in de ruimte.

Alleen een mens met uitzonderlijke fysieke uithoudingsvermogen en psychisch evenwichtigheid kon de vastgestelde taken uitvoeren in de ruimte. Hoewel de taken heel simpel leken: drinken, eten, schrijven met een potlood, toch moet je in de staat zijn dit te doen in zeer moeilijke en onder volkomen nieuwe (gewichtsloze) omstandigheden. Over al zijn gevoelens en waarnemingen sprak hij aan boord van zijn ruimtecapsule in op een  bandrecorder.

In beschrijving van de vlucht schrijft de auteur van artikel: “De  majoor-vlieger mag niets bedienen”. Inderdaad kon hij de vlucht van het schip niet controleren, maar hij had wel een speciale code bij zich om in het geval van de nood het bedieningspaneel te deblokkeren.

Om een voorbeeld te noemen van de bijzondere omstandigheden waar Gagarin zich bevond mag blijken uit de volgende situaties: aan het einde van de vlucht, toen de ruimtecapsule in de dichtere lagen van de atmosfeer kwam, begon de buiten laag van de capsule te branden en stroomde het vloeibare metaal op de ramen.

Tijdens de afdaling met parachute was de klep in het luchtdichte ruimtepak niet onmiddellijk geopend, zonder de luchtstroom was Gagarin bijna gestikt. Het laatste probleem op deze vlucht was de landing. Gagarin zou in het ijskoude water van de Wolga landen. Een goede training heeft Joeri geholpen, met behulp van de touwen om de parachute te manoeuvreren stuurde hij zijn parachute zo dat hij 1,5-2 km van de rivier verwijderde en landde daardoor op een veilige plek.

Dus heeft Joeri Gagarin in alle situaties zijn uiterste (en meer) best gedaan.

In het artikel is geschreven: “De Russen hadden haast om als eerste een mens in de ruimte brengen.”

Op de website van ROSCOSMOS (Russian Federal Space Agency) zijn de memoires van een vereerd werknemer van de ruimte-industrie, deelnemer van de lancering van de ruimtevaartuig Vostok op 12 april 1961, Vladimir I. Yaropolov gepubliceerd:

“De lancering van de eerste mens in de ruimte was niet alleen erg belangrijk, maar in veel opzichten, zelfs voor professionals die werkten aan dit project, een ondenkbare stap in het onbekende, met alle technische, sociale, fysiologische en psychologische onzekerheden.”

Nu is het moeilijk te begrijpen, maar toen waren wij allemaal bezorgd over een vraag: “Wat zal er gebeuren? Is een persoon in de staat gewichtloosheid te overleven? Zal dat niet lijden tot beschadiging van zijn geest? “. Antwoorden op deze meeste vragen wisten zelfs de meest toonaangevende specialisten in de geneeskunde niet. In het proces van het testen van de “Vostok” in onbemande vluchten, met honden aan boord, met de etalagepoppen, en ook in het proces van voorbereiding van een bemande missie hebben specialisten vaak dezelfde vragen aan elkaar gesteld, maar niemand wist het antwoord. Vandaar dat het noodzakelijk was om een ​​uitweg zoeken. Dit betekent een bijzondere benadering van het ontwerp van het ruimteschip en haar systemen, de productie en het testen.

Veel ervan was onduidelijk voor de komende vlucht.

Kan de astronaut in de cabine het ongelooflijk lawaai van de motor booster weerstaan? Hiervoor was een experiment nodig. Het experiment wordt op een onbemand ruimteschip uitgevoerd met een geluidsniveau meter in de cabine.

Wat voor soort overbelasting zal op de persoon optreden? Om te experimenteren met de overbelasting aan boord van het ruimteschip worden sensoren geïnstalleerd.

Wat is het effect van gewichtloosheid op levende organismen? Hierop volgen meerdere experimenten met de lancering van onbemande ruimtevaartuigen van het type Vostok met honden. ”

Hier staat alleen maar klein stuk van dit artikel, maar je ziet meteen hoe veel werk hebben Russische geleerden gedaan om de eerste ruimtevaart voor te bereiden.

De subtitel Gagarins erfenis: een kosmisch transportbedrijf klinkt ook een beetje neerbuigend. Is de erfenis van Gagarin zo onbeduidend? Waarom zegt de auteur helemaal niets over de honderden wetenschappelijke experimenten die aan boord van ruimteschepen tijdens de afgelopen 50 jaar waren uitgevoerd? Bijvoorbeeld in april 2004 heeft de Nederlandse astronaut N2 Andre Kuipers, die met de Russische ruimtevaartvlieg Sojoez 9C  met 2 andere astronauten naar ISS (International Space Station) was gebracht, tijdens 10 dagen in verschillende experimenten deelgenomen. Hij is een hooggekwalificeerde professional op het gebied van de ruimtevaart geneeskunde. Een van de experimenten betrof het bestuderen van de processen van aanpassing van het cardiovasculaire systeem in de ruimte vlucht naar de voorwaarden van microzwaartekracht. Het doel van een ander experiment was het ontwikkelen van programma’s en systemen ter ondersteuning van astronauten om hun veiligheid, prestaties en comfort te verbeteren.

De opvolgers van Gagarin gaan door met het schrijven van geschiedenis van ontdekking van de ruimte, dat is het meest belangrijke Gagarins erfenis.

Ten slotte vermeldt het artikel dat Gagarin op 34 jarige de ruimte in ging, terwijl in werkelijkheid hij 27 jaar was.

Met vriendelijke groet,

Elena Jansen-Kaledinova

10.04.2011, Velp

Bronnen:

http://www.federalspace.ru/main.php?id=87#7

http://ru.wikipedia.org/

http://medgazeta.rusmedserv.com/2004/31/article_978.html

http://www.newsru.com/arch/russia/30apr2004/back.html

Tijdschrift ” RUS” N21, 2004

PS Deze reactie op het  artikel “Een gewone held in 108 minuten” door Peter van Ammelrooy in de bijlage Wetenschap van de Volkskrant van 9 april 2011 naar de Brievenredactie de Volkskrant is gestuurd.

Antwoord van de Brievenredactie, de Volkskrant, 11.04.2011

Geachte lezer,

Hartelijk dank voor uw brief die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw brief niet plaatsen.  Wij stellen uw mening zeer op prijs en hebben uw brief doorgestuurd naar Peter van Ammelrooy.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Laura de Jong, Brievenredactie de Volkskrant

————————————————————–

Vertaling van Nederlands naar Russisch

9 апреля 2011 года в приложении Wetenschap (Наука) к газете Volkskrant (это одна из центральных газет Голландии) я прочитала статью Питера ван Аммелрой (Peter van Ammelrooy) «Обычный герой через 108 минут» (‘Een gewone held in 108 minuten’).

Думаю, что это действительно хорошо, что такая важная дата, как 50 лет с начала полета человека в космос, не осталась незамеченной. С одной стороны, эта статья рассказывает о Юрии Гагарине и содержит интересные данные, с другой стороны общий тон этой статьи и то, как статья написана, говорят о предвзятости позиции автора.

Мы сейчас говорим о 50-летнем юбилее! и о полёте первого человека в космос. В названии статьи слово ‘обычный’ выделено жирным шрифтом, а слово ‘герой’ — нет, то есть автор даёт понять читателям, что то, что Гагарин сделал, является самым обчным делом. Думаю, что то, что он сделал, по своему характеру является всё-таки исключительным событием. Также думаю, что более подходящим является другое название — “Обычный человек, который стал настоящим героем”, и Гагарин — это не просто герой России, а герой планеты. Если мы посмотрим 50 лет назад, когда не было компьютеров и Интернета, мне кажется это особенным, что такой высокотехнологичный полет был выполнен успешно, и что не робот, а человек полетел в космос. Да, первый космонавт Земли был хорошо подготовлен, но такие личные качества, как сильный характер, оптимизм, самоконтроль и ответственность, тоже имеют огромное значение.

Перед полётом еще не было знаний о поведении человека в космосе, и только человек, обладающий исключительной физической выносливостью и душевным равновесием, мог успешно выполнить поставленные задачи. Хотя задачи казалась простыми — пить, есть, писать карандашом, всё-таки человек должен быть в состоянии сделать это в очень трудных и совершенно новых условиях (условиях невесомости). Все свои чувства и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.

При описании полета автор статьи пишет:”Пилоту в звании майора ничего не было разрешено делать”. Действительно, он не мог управлять полётом корабля, но у него был специальный код, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств разблокировать панель ручного управления.

Приведу пример экстраординарных обстоятельств, в которых оказался Гагарин: в конце полета, когда корабль вошёл в плотные слои атмосферы, загорелась обшивка корабля, а по стеклам иллюминаторов потёк жидкий металл.

Другой пример: во время спуска парашюта клапан в герметичном скафандре открылся не сразу, без доступа воздуха Гагарин чуть не задохнулся, а потом чуть не оказался в ледяных водах Волги. Хорошая тренировка помогла Юрию справиться с ситуацией; управляя стропами, он увёл парашют на 1,5 — 2 км от реки и приземлился в безопасном месте.

Юрий Гагарин во всех этих ситуациях не растерялся и не потерял самообладание.

В статье было также написано: “Русские были в спешке, чтобы стать первыми, кто отправил человека в космосе.”

На сайте Роскосмоса (Федеральное космическое агентство России), опубликованы воспоминания Заслуженного работника космической отрасли, участника запуска космического корабля Восток 12 апреля 1961 года Владимира Ивановича Ярополова. Вот, что он пишет:

«Запуск первого человека в космос был не только чрезвычайно важным, но, во многих отношениях даже для специалистов, работавших над этим проектом, не¬мыслимым шагом, шагом в неведомое, со всеми неопределенностями технического, социального, физиологического и психологического характера. Сейчас это трудно понять, но тогда все были озабочены одной проблемой: «Что будет? Вынесет ли человек невесомость? Не пострадает ли его психика?». Ответов на большинство вопросов не знали даже ведущие специалисты по медицине. В процессе отработки корабля «Восток» в беспилотных полетах, с собачками на борту, с манекенами, а также в процессе подготовки пилотируемого полета специалисты часто задавали подобные вопросы друг другу, но ответа не знал никто. Значит, надо было искать выход из положения. Отсюда вытекал особый подход к конструированию самого корабля и его систем, к их изготовлению и испытаниям.
Многое было непонятно и загадочно в предстоящем полете.
Выдержит ли космонавт в кабине неимоверный шум работающих рядом двигателей ракеты-носителя? Нужен эксперимент. Его ставят на беспилотном корабле, в кабину которого устанавливают шумомер.
Какие перегрузки будут действовать на человека и сможет ли он выдержать их? Ставится эксперимент с датчиками перегрузок на борту космического аппарата.
Как будет влиять невесомость на живой организм? Тоже нужен эксперимент. Его проводят, неоднократно запуская беспилотные корабли «Восток» с собаками.»

Это лишь небольшая часть его воспоминаний, но можно сразу увидеть, какую масштабную работу проводили советские ученые для подготовки первого полёта в космос.

Один из подзаголовков статьи П. ван Аммерлоя — Наследие Гагарина: космическое транспортное предприятие (прим.: имеется в виду Роскосмос). Но является ли наследие Гагарина действительно столь незначительным? Почему автор ничего не говорит о сотнях научных экспериментов, выполненных в течение последних 50 лет? Например, в апреле 2004 года голландский астронавт N2 Андре Кауперс с двумя другими астронавтами был доставлен российским космическим кораблём Союз 9C на МКС (Международная космическая станция), где в течение 10 дней принимал участие в различных экспериментах. Он является высококлассным специалистом в области космической медицины. Один из экспериментов был посвящён изучению процессов адаптации сердечно-сосудистой системы в космическом полёте к условиям микрогравитации. Цель другого эксперимента заключалась в разработке программ и систем поддержки астронавтов для улучшения их безопасности, производительности и комфорта.

Преемники Гагарина продолжают писать историю освоения космоса, и именно это является наиболее важным наследием Гагарина.

Наконец, в статье упоминается, что Гагарин отправился в космос в возрасте 34 лет, когда в действительности в то время ему было 27 лет.
С уважением,
Елена Калединова

10.04.2011, Velp, Netherlands

Источники информации:

http://www.federalspace.ru/main.php?id=87 # 7

http://ru.wikipedia.org/ ( Статья “Гагарин, Юрий Алексеевич”)

http://medgazeta.rusmedserv.com/2004/31/article_978.html

http://www.newsru.com/arch/russia/30apr2004/back.html

Журнал „RUS“ N21, 2004

PS  Эта реакция (на голландском языке) на статью „Обычный герой через 108 минут“ Питера ван Аммелроя от 9 апреля 2011 была отправлена в редакцию газеты “Volkskrant”, но в публикации было отказано.

Автор прислал мне ответ и опять в таком же духе, в каком написана статья. Написал о паранойе замалчивания в Советском Союзе и о том, что за последние 20 лет российская космонавтика уступила пальму первенства американцам и европейцам, хотя это совершенная неправда.

Я уже не стала с ним спорить, хотя факты говорят о другом. Агенство NASA остановило программу Shuttle из-за постоянных технических сбоев и несовершенной технологии. Теперь они будут платить миллионы доларов русским за доставку американских, канадских и др. астронавтов на МКС. Цена за одного пассажира – 62,7 миллиона доллара. В 2010 году Роскосмос запустил ракет в 2 раза больше, чем США и Китай. Каждый год в России с Байконура запускается 4 ракеты, доставляющие экипажи космонавтов на МКС. По плану к концу этого десятилетия будет осуществлён полёт на Луну, а ещё через десять лет на Луне будет построена российская космическая база.

This entry was posted in Dutch. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Recent posts

    • Your posts on our website : Our international B2B directory business-opportunity-russia.com aims for providing business information. The website has a built-in user blog (user blog example At which level of wealth are you in? »...
    • Follow us : ...
    • Article about Online course SUPPLY CHAIN FINANCE : The article: ORGANISATION OF DISTANCE LEARNING IN AN INTERNATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: ONLINE COURSE “SUPPLY CHAIN FINANCE” (Bulletin of Chelyabinsk State University. 2021. № 3 (449). Economic Sc...