Category: Energy saving

Financing off-schore wind farms

The article A SUSTAINABLE APPROACH IN FINANCING OFF-SHORE WIND FARMS by Jan H. Jansen, Netherlands, 12.2016. Interview with Jan Jansen

Also posted in English | Comments Off on Financing off-schore wind farms

Rentmeesterschap en Duurzam Ondernemerschap

In Nederland is het concept van rentmeesterschap vaak de basis in het denken over een duurzame economie. Traditioneel is een rentmeester een manager die verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van een landgoed aan de eigenaren, waarbij het de bedoeling is dat het land in dezelfde staat (of beter)

Also posted in Dutch | Comments Off on Rentmeesterschap en Duurzam Ondernemerschap

Investment feasibility study

Business CrossRoads consultancy offers Investment feasibility study for companies developing a new  product or a new service.

Also posted in English, Highlights, Publications - articles, presentations, Russian | Tagged , , , | Comments Off on Investment feasibility study